Värmeprocesser

Värmebehandling av stål genomförs för att nå önskade förändringar i mikrostrukturen och i de mekaniska egenskaperna. Mjukglödgning och normalisering används för att minska hårdheten, förfina kornstorleken för att underlätta för vidarebearbetning av stålet. Härdningsprocesser såsom sätthärdning och härdning genomförs för att öka hårdheten av stålet inför slutanvändning. Medans nitrokarburering och nitrering används för att utveckla specifika ytegenskaper inför slutändamålet. Läs mer om de olika processerna nedan.

Electro Heat Sweden AB tillverkar, konstruerar och tillhandahåller industriugnar för olika typer av ändamål och processer. Tillverkningen, konstruktion och försäljning sker i våra lokaler i Göteborg. Vi har en rad olika standardlösningar samtidigt som vi har lång erfarenhet att utveckla innovativa värmebehandlingsanläggningar anpassade efter våra kunders unika behov.

I vår verkstad i Göteborg har vi dessutom möjligheten att erbjuda värmebehandling i våra egna ugnar. Vi kan hjälpa er med glödgning, mjukglödgning, avspänningsglödgning, normalisering, torkning och vanlig uppvärmning. Vi har kapaciteten att värma ett objekt upp till 1300°C. Om objektet skulle vara för stort för någon av våra många ugnar kan en kundanpassad temporärugn installeras för att säkerställa att objektet når den önskvärda temperaturen. Vi har också tekniker ute på fält som arbetar med mobil värmebehandling såsom förvärmning och avspänningsglödgning. Vi kan snabbt och effektivt mobilisera både tekniker och utrustning till vilken plats som helst.

Du kan läsa mer om värmebehandling här.

värmeprocesser stål

Normalisering – ett exempel på vår expertise

Normalisering utförs för att ge stålet en jämn och finkornig struktur som medför förutsägbara och önskade hållfasthetsegenskaper och som förbättrar bearbetbarheten. Efter t ex varmsmidning, varmvalsning och gjutning av stål är mikrostrukturen inte homogen utan kan bestå av alltför stora, men också små, korn och innehålla icke önskvärda strukturbeståndsdelar, såsom bainit och karbidutskiljningar. En sådan mikrostruktur är negativ för såväl hållfasthet och seghet som för bearbetningsegenskaperna.

Normalisering börjar med värmning till en temperatur i austenitområdet, 800 – 920°C, med kort hålltid, där nya och mindre austenitkorn bildas från den ursprungliga, vanligen ferrit-perlitiska, strukturen. Därefter sker svalning med kontrollerad och tillräckligt hög hastighet, varvid en ferrit-perlitisk mikrostruktur bildas. Denna struktur är mer finkornig och har mer homogen kornstorleksfördelning än den tidigare.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.1)

Kontakta oss för mer information

Behöver ni hjälp med att hitta en effektiv och prisvärda värmebehandlingsanläggningen? Vänligen kontakta oss, så hjälper vi er att ta fram ett förslag på en kostnadseffektiv lösning anpassat efter ert behov.