Transportörugn

Transportörugnar

Våra transportörugnar används ofta i applikationer såsom härdning, vulkanisering, anlöpning, glödgning, torkning, krympning och förvärmning i temperaturer från 40°C upp till 850°C. Ugnar av denna typ använder en transportör för förflyttning av lasten genom ugnen och har en eller flera värmezoner.

Vi levererar ett antal olika typer av Transportörugnar

Tunnelugnar – kontinuerligt eller stegmatad industriugn med inmatningsband

Conveyorugnar – hängconveyor som matar gods kontinuerligt genom ugnen. Typiskt användningsområde är lackering.

Stegbalksugnar – gjutna stegbalkar matar gods framåt genom ugnen. Används vid värmeprocesser med krav på hög temperatur.

Tunnelugn

Våra tunnelugnar används typiskt inom verkstadsindustri med kontinuerliga flöden. Transportören kan vara av bandtyp tex stål eller teflon, eller vara kedjematad. Ugnen kan stegmatas och ha styrda luckor i öppningarna, eller vara kontinuerligt driven med jalusier i öppningarna. En eller flera värmefläktar är monterade på ugnens tak eller vägg för att garantera och säkerställa hög temperaturnoggrannhet. Tunnelugnar utrustas ofta med en kylzon som kan vara integrerad i ugnschassit eller helt fristående.

Conveyorugn

Vår conveyorugn används ofta i applikationer såsom torkning av färg (lackering), härdning av lim, vulkanisering av gummi, krympning, härdning och förvärmning i temperaturer från 40°C upp till 500°C.  Den här typ av ugn använder en conveyor (hängbana) som stegmatas för transport av gods genom ugnen. Ugnen har en eller flera värmezoner och kan även levereras med en kylzon vid behov. Ugnen är utrustad med motordrivna luckor vid in- och utmatning samt inspektionsluckor längs med ena ugnssidan vid behov.

Stegbalksugn

Våra stegbalksugnar används främst inom stålindustrin för applikationer som glödgning, smide, avspänningsglödgning, härdning och anlöpning med en max. arbetstemperatur på 1350°C. Materialet matas successivt genom ugnen med hjälp av vattenkylda balkar som lyfter och förflyttar godset ett kort steg i taget i transportriktningen.

Ugnens väggar är uppbyggt av eldfast tegel. Stegbalkarna är utrustade med ett integrerat kylningssystem för att garantera en lång livslängd och få driftstopp. Stegbalksugnen är utrustad med luckor som öppnas och stängs gradvis efter att gods passerar genom ugnen.

Ugnen kan levereras separat eller som en del i en helautomatisk ugnslinje med transportörbanor och automatisk laddningsutrustning såsom robotar etc. för att garantera hög produktivitet.

 

Om Transportörugnar

Alla våra Transportörugnarna är typiskt uppbyggda av en profiljärnram och är isolerade med mineralull och superwool. Ugnen är täckt med stålplåt eller rostfri plåt på insidan. En eller flera värme fläktar är monterade på ugnens tak eller vägg för att garantera och säkerställa hög temperaturnoggrannhet. Våra fläktvärmepaket kan enkelt utrustas med spjäll för till- och frånluft för att påskynda kylprocessen och för avledning av farliga gaser såsom rök från olja etc.

Temperaturen kan kontrolleras med en digital regulator eller PLC-system.

Transportörugnen kan levereras separat eller som en del i en helautomatisk ugnslinje.

Alla våra kammarugnar är levererade med komplett dokumentation och CE-certifikat enligt LVD, EMC och maskindirektivet.

Vi tillverkar ett brett sortiment av industriugnar konstruerade och anpassade för olika laststorlekar, produktionsvolymer och material. Våra ugnar är anpassade till våra kunders behov att förbättra effektiviteten, höja kvaliteten och spara energi.

Snabb leverans garanteras då all konstruktion och produktion sker i egen regi i vår verkstad i Göteborg.

Temperaturområde: 40-850°C
Matningsspänning: Kundanpassat
– Gas
– Elektrisk

Dimensioner: Kundanpassat
Dörr/Lucka: Kundanpassat
– Pneumatisk
– Elektrisk
Styrsystem: Kundanpassat
– PLC Mitsubishi
– PLC Siemens
Transportsystem: Kundanpassat
– Band (Stål, teflon etc.)
– Kedja
– Rullar
Atmosfär: Luft
Typ av loggning: Kundanpassat
– Digital
– Analog
Antal temperaturgivare: Kundanpassat

Contact us for a quote

Similar products