Temperaturregulatorer

Vi erbjuder följande prisvärda Temperaturregulatorer:

BTC C42 96x96mm

BTC C62 48x48mm

Den digitala temperaturregulatorn har en ljus lättläst LCD-skärm som indikerar Processvärde (PV) och börvärde (SP). Fuzzy Logic-tekniken gör det möjligt för en process att nå den förutbestämda börvärdet på kortast tid med minimalt överskridande översläng under start (Power ON) eller externa belastningsstörningar.

Vi erbjuder även regulatorer från Eurotherm.