Klockugn – SYSTEM 250/251

Klockugn Manuell / Semi/ Helautomatiskt – SYSTEM 250/251 (Codere®)

Modulär klockugn med stationer med separerat funktionalitet och direkt släckning. Förflyttningen av gods från ugnen till kyltank utförs genom att skjuta lasten utan någon hakningsmekanism och med en förflyttningstid mindre än 15 sekunder. Överföringen sker utan förändringar i ugnsatmosfär och utan temperaturförluster. Systemet 250 är särskilt lämplig för tillverkning av delar i medelstora och små serier som kräver flexibiliteten när det kommer till värmebehandlingsparametrar (temperatur och atmosfär) och för tunna + långa detaljer som riskerar för distorsion. Det är lätt att förlänga en redan befintlig en 250 linje för att möta nya krav som ökad kapacitet, tillgänglighet, effektivitet samt ändringar av värmebehandlingsprocessen.

 

Max. Arbetstemperatur 1050°
Glödgning X
Austenitisering X
Sätthärdning / Uppkolning X
Karbonitrering X
Nitrering X
Lödning X
Upplösningsbehandling X
Försintring  –
Släckhärdning i vatten X
Släckhärdning i saltvatten X
Släckhärdning i olja X
Snabbkylning under högt gastryck X
Forcerad nedkylning inuti ugnskammare X

Kontakta oss för mer information