HeatManager – Siemens PLC

HeatManager är ett styrsystem som hanterar temperaturreglering och övrig styrning av ugnen. Det baseras på en Siemens PLC och Siemens Comfort Panel.

Styrsystemet är användarvänligt och det är enkelt att ställa in olika temperaturer på olika zoner, lägga in segment med ramphastigheter och logga körningar.

HeatManager är kompatibelt med MyOvenOnline (Siemens Mindsphere) för rapporthantering och loggning i molnet.

Följande Comfort skärmar erbjuds 7″ /9″ / 12″ / 15″ / 19″ / 22″

Följande modeller på PLC används ET200SP 16DI / ET200SP 16DO / ET200SP 4DO Safety /  1200 14DI,1DO /  1200-Failsafe,  1200 14DI,1DO / 1200 16DI / 4DO Safety

Funktioner:

Recepthantering

 • Upp till 30 segment per recept
 • Uppvärmningshastighet (°C/h)
 • Hålltid (timmar, minuter)
 • Kylhastighet (°C/h)
 • Ventilation under drift (AV/PÅ)
 • Fördröjd start (Tidur/Veckour)
 • Spara batch- information vid start (loggfilshantering)
 • Spara recept (Max. 1000 st.)

 

Manuell drift

 • Temperaturinställning °C / värmezoner.
 • Kylning/Ventilation

 

Visuellöversikt

 • Energiförbrukning (tillval)
 • Temperaturer
 • Alarm/Varningar

 

Loggning

 • Temperaturer
 • Loggbok; alarm/varningar

 

Övrigt

 • Manual
 • Elschema
 • Reservdelslista
 • Notiser; service, kalibrering, temperaturnoggrannhetstest
 • Språkinställningar (Svenska/Engelska/Norska)
 • Inställningar; PID Parametrar, varningar, offset.
 • Användarhantering
 • Diagnostik från styrsystemet

 

Loggning:                 Loggning av styrande givare + börvärde (hämtas ut via USB).

 

Fjärrstyrning:           Spegling / remote access av operatörspanel via webbläsare (tillval).

 

Kommunikation:    Profinet (Möjligt att hämta ut adresser via Scada system)