Termoelementkabel och Kompensationsledning

Termoelementkabel

Termoelementkabel KX är en förlängningskabel med ledare gjorda av samma material som termoelementet. Förlängningskablar omfattas av samma precision som termoelementen och visar en mer exakt temperatur vid förhöjd omgivningstemperatur än den mer använda kompensationsledningen. KX betyder att kabeln är en förlängning för termoelementet av typ K (NiCr-Ni). Isoleringen av ledarna och  höljena kan göras i en mängd olika material.

Kompensationsledning KCA/KCB/VX

Kompensationsledningen fungerar som en förlängningskabel mellan termolementet typ K och styrenheten. Dessa typer av kablar  är tillverkad av material som endast i ett begränsat temperaturintervall har samma termoegenskaper som termoelementet. Denna kabel är en billigare lösning med liknande prestanda som förlängningskabel KX. Kompensationsledningen är markerad med ett KC vilket betyder att  kabeln är en kompensationsledning för termoelement typ K. B i slutet klargör den maximala omgivningstemperaturen för maximal precision, i dessa fall står B för 100°C och A för 150°C . Kabeln VX är kompensationsledning av typ K där maximal precision uppnås i omgivningstemperaturer upp till 80°C . Isoleringen av ledarna och höljena kan göras i en mängd olika material.

Termoelementkabel KX Silikon 100m

Artikelnummer: 6-KX-S100

Termoelementkabel KX PVC 100m

Artikelnummer: 6-KX-PVC100

Kompensationsledning KCB PVC 100m

Artikelnummer: 6-KCB-PVC100

Kompensationsledning KCA PVC 100m

Artikelnummer: 6-KCA-PVC100

Kontakta oss för offert