Värmebehandlingsutrustning (PWHT)

Värmebehandling är en process som med hjälp av värme förändrar strukturen i material som stål, metaller och legeringar. Förändringar av mikrostrukturen görs för att ändra egenskaperna hos materialet och anpassa det för t.ex. bearbetning, ökad livslängd, hårdhet, temperaturmotstånd, hållfasthet eller plasticitet.

Oftast används värmebehandlingsutrustning i kombination med svetsning, d.v.s. du förvärmer materialet innan du svetsar för att minska risken för sprickbildning. Efter svetsningen värms materialet upp för att ta bort eventuella spänningar som bildats under svetsmomentet.

Mobila värmebehandlingsmaskiner Kablage Keramiska element Högtemperaturisolering
Kontakter Tillbehör Mät och Kalibreringsinstrument Skrivare
Extrautrustning

När behöver man maskiner för värmebehandling?

Vanliga branscher för värmebehandling är processindustrin och offshore, samt moment inom tillverkningsindustri såsom svetsning av stålkonstruktioner, stålkomponenter eller stålrör. Värmebehandlingsmetoderna kan delas upp i tre typer:

 

 • Mjukgörande behandling
 • Exempel på detta är glödgning eller normalisering. Mjukgörande behandling används för att minska hårdheten och göra stålet lättare att bearbeta.
 • Härdningsprocesser
 • Exempelvis sätthärdning. Syftet är att öka hårdheten för att förbereda stålet för slutanvändning.
 • Termokemisk värmebehandling
 • Exempelvis uppkolning. Termokemisk behandling använder man för att få fram specifika ytegenskaper när det är dags att färdigställa stålet för slutanvändning.

Värmebehandlingsutrustning som präglas av kvalitet och användarvänlighet

I våra relationer med kunder är vi måna om att vara en stark leverantör av värmebehandlingsutrustning, med ett brett sortiment som utvecklas för att hålla högsta möjliga kvalitet och driftsäkerhet. Electroheats värmebehandlingsutrustning är dessutom mycket uppskattad för sin användarvänlighet. Det är enkelt att lägga upp en kurva och att hämta ut rapporter till din verksamhet.

Oavsett om du behöver utrustning till förvärmning, avspänningsglödgning eller normalisering så erbjuder vi kompletta lösningar inom värmebehandling. Vi tillhandahåller mobila värmebehandlingsenheter, högtemperaturisolering och kablage. Här hittar du även:

 • keramiska element
 • kontakter & tillbehör
 • mät- och kalibreringsinstrument
 • skrivare
 • regulatorer

 

Vi är alltid redo att lösa dina behov inom värmebehandling, med lång och gedigen erfarenhet säkerställer vi att du får toppmodern kunskap och kvalitet.

Välkommen att kontakta oss!