MyOvenOnline

MyOvenOnline är ett Industri 4.0 verktyg som ger en visuell övervakning av produktionsprocessen, minskar stillestånd och genererar informativa rapporter.

SIMATIC Notifier:

Minska reaktionstider och stilleståndstider genom att övervaka ugnen kontinuerligt och skicka meddelanden direkt till operatör / servicepersonal vid oförutsedda driftstopp.

Personalen får snabbt en översikt över alla meddelanden via ett tydligt och enkelt webbaserat användargränssnitt.

Behörigpersonal får snabbt och enkel tillgång till driftstatus och kan “acceptera” meddelanden för att låta kollegor veta att ärendet hanteras. 15 olika event är inkluderade

Dashboard:    

”MyOvenOnline” innehåller också ett Dashboard-verktyg som ger möjlighet till övervakning, effektivisering samt ökad produktivitet genom visuell presentation av viktig driftinformation. Informationen presenteras via ett tydligt och enkelt webbaserat användargränssnitt.

Rapporthantering:

Via loggfilshanteringsverktyget skapas värmebehandlingsrapporter i PDF-format med den information som sparats på operatörspanel vid starten av värmebehandlingsprocessen.

Rapporterna kan även anpassas manuellt och kan då inkludera information som; bilder, temperaturkurvor, värmebehandlingsspecifikation (uppvärmningsgrad, uppehållstid, uppehållstid, kylhastighet), beställningsnummer, kundens namn, kalibreringsdatum, material, unikt diagram / rapportnummer, datum för värmebehandling och aktuell värmebehandling resultat som; uppvärmningshastighet, uppehållstemperatur, uppehållstid och kylhastighet.