HeatManager – Siemens PLC

HeatManager is a control system that handles temperature control and other functions of the oven. It is based on a Siemens PLC and has a Siemens Comfort Panel.

The control system is user-friendly and is easy to set different temperatures in different zones, add segments with ramps and create log files.

HeatManager is compatible with MyOvenOnline (Siemens Mindsphere) for generating reports and save log files in the cloud.

Following Comfort panels are available 7″ / 9″ / 12″ / 15″ / 19″ / 22″

Following PLC models are available ET200SP 16DI / ET200SP 16DO / ET200SP 4DO Safety /  1200 14DI,1DO /  1200-Failsafe,  1200 14DI,1DO / 1200 16DI / 4DO Safety

Funktioner:

Recepthantering

 • Upp till 30 segment per recept
 • Uppvärmningshastighet (°C/h)
 • Hålltid (timmar, minuter)
 • Kylhastighet (°C/h)
 • Ventilation under drift (AV/PÅ)
 • Fördröjd start (Tidur/Veckour)
 • Spara batch- information vid start (loggfilshantering)
 • Spara recept (Max. 1000 st.)

 

Manuell drift

 • Temperaturinställning °C / värmezoner.
 • Kylning/Ventilation

 

Visuellöversikt

 • Energiförbrukning (tillval)
 • Temperaturer
 • Alarm/Varningar

 

Loggning

 • Temperaturer
 • Loggbok; alarm/varningar

 

Övrigt

 • Manual
 • Elschema
 • Reservdelslista
 • Notiser; service, kalibrering, temperaturnoggrannhetstest
 • Språkinställningar (Svenska/Engelska/Norska)
 • Inställningar; PID Parametrar, varningar, offset.
 • Användarhantering
 • Diagnostik från styrsystemet

 

Loggning:                 Loggning av styrande givare + börvärde (hämtas ut via USB).

 

Fjärrstyrning:           Spegling / remote access av operatörspanel via webbläsare (tillval).

 

Kommunikation:    Profinet (Möjligt att hämta ut adresser via Scada system)